Pas Pachwinowy Przepuklinowy

Kod Refundacyjny NFZ - P.113 (Jednostronny) , P.114 (Obustronny)

Refundacja NFZ 80zł - 70% (Jednostronny), 100zł - 70% (Obustronny)

Pas Brzuszny Przepuklinowy

Kod Refundacyjny NFZ - P.115
(Refundacja NFZ 100zł - 70%)

Pasy Przepuklinowe