Kody Refundacyjne NFZ:

M.061 (Refundacja 80zł - 90% dorośli, 100% dzieci)

M.062 (Refundacja 35zł - 90% dorośli, 100% dzieci)

Kołnierze Ortopedyczne